Osobowosc – personality 1- 10 slow dziennie

Cechy charakteru czesc I
Adventurous – żądny przygod, śmialy, odważny
Ambitious – ambitny
Arrogant – arogancki, bezczelny
Careful, syn. cautious – ostrożny
Cheerful – radosny, pogodny, wesoly
Communicative – rozmowny, komunikatywny
Competitive – lubiący wspólzawodnictwo, zmuszający do rywalizacji, konkurencyjny
Considerate – taktowny, liczący sie z innymi, uprzejmy
Co-operative – współpracujący, gotowy, chętny do współpracy
Creative – twórczy, kreatywny

Reklamy

Przypomnijmy sobie alfabet

Prezentacja Alfabet