Warsztat z Autoprezentacji – Elevator Pitch -Torun 31.01.15. Warsztat w języku angielskim.

PL
Jak zaprezentować się szybko, atrakcyjnie i skutecznie? Na to pytanie odpowie Ci Jakub Tomczak w szkoleniu pt.”Elevator Pitch(speech). Szkolenie będzie miało miejsce w trakcie konferencji Toastmasters dla mówców i trenerów.
Na szkoleniu nauczysz się jak przedstawić siebie, produkt lub organizację w czasie 30-60 sekund w żywy i wzbudzający zaufanie słuchaczy sposób.
Będziesz mógł to przećwiczyć na miejscu z innymi uczestnikami szkolenia.
Koniec z długimi, nudnymi i nieprzygotowanymi autoprezentacjami. Bądź już zawsze gotowy do błyskawicznej prezentacji swojej osoby, organizacji bądź produktu.
Zapraszamy do udziału w tym szkoleniu- Jakub Tomczak Dr English i Załoga Szpital TLI Toruń 2015
ENG
How to present yourself in a quick, attractive and effective way? Jakub Tomczak will answer that question for you in a workshop session called „The Elevator Pitch”. Workshop will take place during the Toastmasters TLI conference for speakers and trainers.
During the session you will learn how to present yourself, your product or organisation in less than 60 seconds in an lively and trust evoking manner.
You will have the oportunity to practice what you learn with other participants of the workshop.
Finish with lenghty, boring and unprepared self-presentations. From now on be always ready for a swift presentation of your own person, organisation or product.
You are welcome to take part in the training. Inviting parties – Jakub Tomczak Dr English and Torun TLI Hospital Team

Reklamy